Info
|
Over het kenniscentrum
|
Contact

Over dit portaal

Go for Gold ondersteunt initiatieven die sport en bewegen in Limburg naar een hoger plan brengen. Het Go for Gold Kenniscentrum wil daartoe goede beleidsondersteunende informatie leveren en initiatieven monitoren en evalueren. Op dit webportaal worden de tools gebundeld die hiertoe zijn ontwikkeld. Aan het portal worden bij gelegenheid nieuwe initiatieven toegevoegd. Houd dus deze site én @GfGKennis via Twitter in de gaten.

Vragen?
Heeft u vragen over het portal, over het GfG Kenniscentrum of wilt u weten of één van deze initiatieven ook in uw eigen omgeving inzetbaar is, neem dan contact op met Jorg Eijssen van het Huis voor de Sport Limburg via [email protected] of 06 – 310 449 35. Ook voor alle andere kennisvragen die te maken hebben met sport en bewegen in Limburg kunt u hier terecht.

Disclaimer
Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg, de Provincie Limburg en Go for Gold Limburg aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, het afgaan op of verspreiden van de informatie. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie berusten bij de partijen vermeld bij het betreffende initiatief. Op het gebruik van deze website is Nederlands recht toepasselijk.

© Huis voor de Sport Limburg, 2014.

Over het Go for Gold Kenniscentrum

Onder de noemer ‘Go for Gold: haal het beste uit jezelf’ werken partijen in Limburg samen om sport en bewegen in onze provincie naar een hoger plan te brengen. Of het nu om topsport of breedtesport gaat: een leven lang optimaal kunnen sporten en bewegen is belangrijk voor de ontplooiingskansen, de gezondheid, de sociale samenhang en het zelfvertrouwen van alle Limburgers. En zo helpt het mee het vestigingsklimaat te verbeteren.

Informeren, monitoren, evalueren
Initiatieven die worden ontwikkeld om hieraan bij te dragen moeten kunnen rekenen op passende beleidsondersteunende informatie: ‘facts en figures’. Daarnaast is het essentieel dat deze initiatieven en het onderliggende beleid op realistische doelstellingen gebaseerd zijn en dat deze worden gemonitord en geëvalueerd. Daarom is het Go for Gold Kenniscentrum in het leven geroepen.

Verzamelen, interpreteren en delen van kennis
Provincie Limburg, Topsport Limburg en Huis voor de Sport geven gezamenlijk invulling aan het Go for Gold Kenniscentrum. Dit is de ‘draaischijf’ voor kennis over sport en bewegen in onze Provincie. Binnen het Kenniscentrum wordt niet alleen gezorgd voor het verzamelen en waar nodig initiëren en genereren van de noodzakelijke kennis, maar wordt deze ook geïnterpreteerd, in Limburgs perspectief geplaatst en gedeeld met het netwerk. Daarnaast is het Kenniscentrum een makelaar en vraagbaak voor kennisvragen van organisaties.

Organisatie
Het Go for Gold Kenniscentrum is daarmee geen afzonderlijke organisatie, maar de noemer voor een verzameling kennisgerelateerde projecten. Huis voor de Sport Limburg coördineert het Kenniscentrum. Er wordt samengewerkt met diverse landelijke en provinciale kennisinstituten.

Contact

Go for Gold Kenniscentrum
@GfGKennis

Contactpersoon
Jorg Eijssen, Huis voor de Sport Limburg
[email protected]
06 - 310 449 35

Go for Gold Limburg
@GfGLimburg

Contactpersoon
Patrick Cortenraede, Provincie Limburg
[email protected]
043 - 389 74 74 

Zie ook:

AccoView
Snel zicht op sportaccommodaties in uw omgeving
Facts & figures
Hoe staat de sport ervoor in Limburg?
Dokter Krimp
Wat doet krimp met verenigingen?
Sportdatabank
Het lokale sportaanbod op een rij
Lees hier hoe u deze gegevens zelf op uw website kunt gebruiken.